DNA Barkod firmasından gübre sektörüne ağır hakaret

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetiminde olup, yasal tüm belgeleri olan bu sektöre, maliyet artırmaktan başka hiçbir yararı olmayan ve sırf DNA Barkod sistemine karşı oldukları için “Merdiven Altıcılar Sisteme Direniyor” demek, Bakanlık denetiminde olan bu sektöre ve ilgili bakanlığa hakaret etmektir.

14:52, 30 Mayıs 2018 tarihinde, Sebahattin Emül tarafından eklendi.

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği NİSAN 2002 yılından önce, tamamen kontrolsüz ve denetimsiz olarak çiftçiye intikal eden tüm gübrelerin temini ve satışı 2002 yılından sonra seri olarak yürürlüğe giren genelgeler ve denetim elemanlarının özverili çalışmaları ile kontrol altına alınmıştır. Bilhassa bitkiye ve ürüne özel gübre temin eden firmaların kayıt altına alınıp denetimleri de yine bu tarihten sonra başlamıştır.

Son günlerde, uygulanmaya zorlandığı takdirde, maliyet artışından başka hiçbir yarar sağlamayan tamimler, sektörü tedirgin etmeye başlamıştır. Bunların en önemlilerinden biri, gübre ve bitki besleme ürünleri de dâhil dünyada tarım sektörüne girdi temin eden hiçbir ülkede uygulanmayan “DNA BARKOD” sistemidir.

Bu sisteme gerekçe ise; millet olarak en hassas olduğumuz terör konusu gündeme getirilerek, El Yapımı Patlayıcılara (EYP) mani olmak için denilip, sisteme karşı olan, gübre sektörü temsilcileri de ilgili yüklenici firma tarafından “Merdiven Altıcılar” olarak lanse edilip, sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımızın resmi de ilave edilerek basına paralı ilanların verildiğini görüyoruz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetiminde olup, yasal tüm belgeleri olan bu sektöre, maliyet artırmaktan başka hiçbir yararı olmayan ve sırf DNA Barkod sistemine karşı oldukları için “Merdiven Altıcılar Sisteme Direniyor” demek, Bakanlık denetiminde olan bu sektöre ve ilgili bakanlığa hakaret etmektir. Bu hakaret ve iftira dolu itham karşısında haklı duyarlılık gösteren gübre sektörü temsilcileri, Derneğimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi, adeta telefon yağmuruna tutmuş olup, ilgili firmaya cevap vermemiz istenmektedir. GÜİD Yönetim-Denetim Kurulumuz ise maruz kaldığı iftira ve haddini aşmanın bu kadarına, adap-ı muaccele kuralları dâhilinde, denilecek laf bulmakta zorluk çekmektedir.

Yetkili laboratuvar testlerinde, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında sadece amonyum nitratın kullanıldığı kanıtlanmıştır. Bundan dolayıdır ki, EYP yapımında da kullanılan bu gübrenin üretim, dağıtım ve satışı yasa ile disipline edilip, DNA Barkod uygulanmasına da geçilmiştir. Buna gübre sektöründe kimsenin itirazı yok. Zira ülke bizim ülkemiz, emniyet güçleri de bizim güvencemiz ve göz bebeğimizdir. Bu uygulama ile bir vatandaşımızın dahi terörden etkilenmemesi sektörde herkesin ortak arzusu ve temennisidir.

Ancak sırf amonyum nitrat gübresinden dolayı,  tüm gübre ve bitki besinlerinin patlayıcı yapımında kullanılıyor olmasını lanse edip, bitkiye ve ürüne özel, organik-inorganik tüm gübreler EYP yapımında kullanılıyormuş gibi karar mercii yetkililerini etkileyerek, yanlış tamimler yürürlüğe konulmasını sağlamak, benzetmek gerekirse, Bir Dal Kuru Odun İçin Yemyeşil Bir Ormanın Yakılmasına neden olmaktır. Zira DNA Barkod sistemi, Azotlu gübreleri (N), Fosforlu (P) Potaslı (K) ve bunların bitkiye ve ürüne özel katı ve sıvı karışımları yapılarak binlerce ticari marka adı altında tarıma kazandırılan tüm kimyasallar ile evsel atıkların da değerlendirilip organik gübre haline getirilmesi, solucan gübresi, şeker fabrikalarının pancar atığı olan şilempe - melas, hayvan gübreleri vs. dahil tüm gübreleri kapsayacak şekilde genellenmiştir.

Bahsettiğim bu gübrelerin hangisi patlayıcı yapımında kullanılıyor? Varsa kanıtlayan, gübre sektörü temsilcileri fabrika ve işletmelerini bir an dahi tereddüt etmeden kapatmaya hazırdır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetiminde olup, gübre sektöründe yasal olarak faaliyet gösteren tüm firmalar, DNA Barkod sistemi uygulamasının yanlış olduğunu, bunun maliyetleri, kimyasal gübrelerde tamamına yakın dışa bağımlı olduğumuz ithalatı ve yerli kaynaklarımızın değerlendirilerek altmışa yakın ülkeye ihracatımızı olumsuz yönde etkileyeceğini gündemde tutup seslerini duyurabilecekleri yetkili tüm makamlara haykırarak genelgenin durdurulmasını isterken, bu sistemin bir an önce uygulanmasını isteyen ve sektöre senede yaklaşık 800 milyon lira ek maliyet getirecek olan uygulamanın tek üstlenici firması, gübre sektörünü firma firma dolaşarak bu sektörde onurlu olarak faaliyet gösteren firma temsilcilerinin arasına tabiri caizse “NİFAK” sokmaya çalışmaktadır. Eminim karar verici yetkililer gübre sektörünün önüne konulan bu bariyerin farkına varacak, sektörde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin bu onur mücadelesini takdir edeceklerdir. 

Yüklenici firmanın, “DNA Barkoda merdiven altı direnci” tabiri gübre sektörüne hakaret ve iftira niteliğindedir. Zira merdiven altıcıların, değil DNA Barkottan lisans ve tescilden dahi haberleri yok. Bunlar gece üretim yapıp, denetim elemanlarına yakalanmamak için mesai bittikten sonra ve tatil günlerinde muhtelif nağmelerle ikna kabiliyetlerini de kullanarak doğrudan çiftçiye satış yapmaktadır. Yasal olarak faaliyet göstermedikleri ve zorunlu belgeleri olmadıkları için bayiler bunlardan ürün almazlar. Aldıkları takdirde ağır cezalara maruz kalırlar. Bunu tüm bayi ve dağıtıcılar biliyor.

Emekli bir “Gübre Denetim Elemanı” olarak benim ve gübre sektöründe yasal olarak faaliyet gösteren firma temsilcilerinin ticari hayatı, tarım ve çevreye telafi edilemez zararlar verip, haksız rekabetle kayıt dışı çalışarak gübre sektörünün kâbusu olan ve devlete kuruş vergi ödemeyen bu merdiven altıcılar ve sahtekârlarla mücadele etmekle geçmiştir. Merdiven altıcıların, merdivenin üstüne çıkma cesaretleri dahi yokken, son yıllarda gübre sektöründe faaliyet gösteren girişimci firmaların, Uluslararası Fuarlarda rakipleri ile kıyasıya rekabet eder konuma geldiğini ve ülkemiz kaynaklarının değerlendirilerek hem istihdam sağladığını, hem de ihracatla önemli ölçüde döviz kazandırıldığını görüyoruz.

“Emeğinin hikmeti, tarlanın bereketi ile belli olur” değişinden hareketle, girişimci firmalarımızın, bürokrasinin elverdiği ölçüde, üreterek veya ithal ederek temin ettiği bitkiye ve ürüne özel gübrelerin uygulandığı, başta sera ve tarla sebzeleri olmak üzere tüm bitkisel üretimde birim alandan elde edilen verim ve kalitenin tarımda gelişmiş ülkelerle yarışır konumda olduğunu görüyoruz. Gübre ve bitki besleme sektöründe yasal olarak faaliyet gösteren firmalar, birlikte hareket etmeye ve seslerini başta, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Tarım Bakanımız olmak üzere DNA barkotta karar verici ilgili ve yetkili tüm mercilere ulaştırmaya devam edeceklerdir.

Gübre sektörü temsilcilerinin, birlikte hareket ederek, sektörün kabusu olan merdiven altıcılar ve DNA Barkodun tek yüklenici firmasına karşı hep birlikte onur mücadelesi içerisinde olduklarını, bu yanlışın üst makamlardan döneceğine olan inançlarını ve umutlarını yitirmediklerini takdirle karşılıyor, tarım sektörü için olmazsa olmaz olan gübre sektörü temsilcilerinin DNA Barkod kabusundan kurtulmalarını diliyorum.  

Yorum Yap
NE DEDİLER
Henüz yorum yapılmamıştır!