Şeker pancarı tarımında verim ve şeker oranını etkileyen faktörler

13:04, 03 Şubat 2020 tarihinde, Harman Time tarafından eklendi.

- Toprak hazırlığı,                                          - Sulama,

- Çeşit seçimi,                                                - İklim koşulları (dolu ve don),

- Ekim zamanı (Vejetasyon süresi),               - Gübreleme programı (alınabilir azot),

- Münavebe,                                                   - Baş kesimi,

- Yabancı Ot Mücadelesi,                              - Hasat zamanı,

- Bitki sıklığı.

 

- Dip Kazan: Dört yılda bir enine ve boyuna çekilmesi verimi arttırır, hastalık oranını düşürür. Çatallanma oranı düşeceği için şeker oranı artışına dolaylı etkisi olur.

- Tarla Sürümü: Sonbaharda derin sürüm yapılmalı, ilkbaharda ise yüzlek bir sürüm yapılmalıdır.

- Toprak Farkı: Killi toprakların verim potansiyeli kumsal topraklara göre daha yüksektir.

- İklim: Hasada doğru gece gündüz sıcaklık farkının artması şeker oranını artırır.

- Ekim Zamanı: Mevsimin müsaade ettiği ölçüde erken ekim yapmak vejetasyon süresini artıracağı için verimi artırır.

- Ekim Derinliği: 2,5-3 cm olmalıdır. Daha derine ve yüzlek ekim yapıldığında intaş problemleri meydana gelebilir. Bu durum da otomatik olarak verimi düşürür.

- Toprak Sıcaklığı: Toprak sıcaklığı artınca tarla çıkışı artar.

- Gübreleme (özellikle azot): Geç dönemde uygulanan azot şeker oranını ciddi bir şekilde düşürür.

- Münavebe: Pancar, dört yılda bir ekilmelidir, aksi takdirde hastalık ve zararlılar artar, verim düşer.

- Cercospora: Özellikle gece sıcaklıklarının fazla olduğu ve gündüz yağmurlama sulama nedeniyle rutubetin arttığı tarlalarda hastalık artar. Yapraklarda fotosentez alanı azalır hatta yeni yaprak sürer ve şeker oranı düşer.

- Erkek Pancar: Tohuma kalkan bitkiler tarladan uzaklaştırılmalıdır. Tohum bağlayıp döküldüğü takdirde, o tarlada 20 yıl boyunca sağlıklı bir üretim yapılamaz. Erkek pancar, hasat edilen yumrular içerisine karışırsa şeker oranı ortalamasını düşürür.

- Kaplı Tohum: Yapısı ve üzerine uygulanan ideal ilaç miktarı nedeniyle hastalıklara ve haşerelere karşı daha uzun süreli ve etkin koruma sağlar.

- Toprak yatağı hazırlığı: Tarlanın yumuşak hazırlanması durumunda ekimden önce veya hemen sonrasında merdane kullanılmalıdır. Çok derin ve yüzlek ekimden kaçınılmalı, ideal derinlik ortalama 3 cm olmalıdır. Dekardaki ideal bitki sıklığı 9.000-10.000 adettir.

 

FLORİMOND DESPREZ ÇEŞİT ÖZELLİK BİLGİLERİ

Çeşitlerimiz

Tip

Hastalık Dayanıklılıkları

Hasat Zamanı

Tohuma Kalkma

EIDER

N

Rhizomania’ya karşı dayanıklı +

Cercospora'ya karşı çok yüksek toleranslı

Geç Söküm

Dayanıklı

AIGRETTE

N

Rhizomania ya karşı dayanıklı +

Cercospora'ya karşı orta seviyede toleranslı

Geç Söküm

Dayanıklı

TISSERIN

NZ

Rhizomania’ya karşı dayanıklı +

Cercospora'ya karşı orta seviyede toleranslı

Tüm Sezon Boyunca

Dayanıklı

BERNACHE

NZ-N

Rhizomania’ya karşı dayanıklı +

Cercospora'ya karşı orta seviyede toleranslı

Tüm Sezon Boyunca

Dayanıklı

GARROT

NZ-N

Rhizomania ya karşı dayanıklı +

Cercospora'ya karşı çok yüksek toleranslı +

Küllemeye karşı çok yüksek toleranslı

Tüm Sezon Boyunca

Dayanıklı

CHEVALIER

NZ-Z

Rhizomania ya karşı dayanıklı +

Cercospora'ya karşı çok yüksek toleranslı +

Küllemeye karşı yüksek toleranslı

Erken Söküm

Dayanıklı

EXOTIQUE

NZ-Z

Rhizomania ya karşı Dayanıklı +

Cercospora'ya karşı çok yüksek toleranslı +

Nematod’a karşı yüksek toleranslı

Erken Söküm

Dayanıklı

CLAIRAMAX

NZ

Rhizomania ya karşı Dayanıklı +

Cercospora'ya karşı çok yüksek toleranslı

Erken Söküm

Dayanıklı

CANDIMAX

NZ-N

Rhizomania ya karşı Dayanıklı +

Cercospora'ya karşı çok yüksek toleranslı

Geç Söküm

Dayanıklı

 

Yorum Yap
NE DEDİLER
Henüz yorum yapılmamıştır!