Künye

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni 
Arif Temiz / ariftemiz@harmantime.com


Sorumlu Yazıİşleri Müdürü 
Murat Palabıyık / harmandergi@gmail.com
 
Haber Müdürü
Zeynep Berna Temiz
 
Görsel Yönetmen 
M. Barış Batal
 
Reklam-Halkla ilişkiler 
Berna Temiz / reklam@harmantime.com
 
Satış-Pazarlama 
Hasan Temiz / harmantime@harmantime.com
 
AKADEMİK EDİTÖR
Prof. Dr.  Necip Tosun/necip.tosun@ege.edu.tr
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü- İzmir
 
BILIMSEL YAYIN KURULU
 
Prof. Dr. Yaşar Akça/akca66@gmail.com 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü, Tokat
 
Prof. Dr. Hamide Gübbük/gubbuk@akdeniz.edu.tr 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü, Antalya
 
Prof. Dr. Hasan Baydar/hasanbaydar©sdu.edu.tr 
Süleyman Demirel üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla 
Bitkileri Bölümü, Isparta
 
 
Prof. Dr. Güngör Yılmaz/gungoryilmaz@gop.edu.tr 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat
 
Prof. Dr. Ayzin Kuden/abkuden©cu.edu.tr 
Çukurova üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü, Adana
 
Prof. Dr. Armağan Hayırlı/ahayırli©ataunt.edu.tr 
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan 
Besleme ve Beslenme Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Erzurum
 
Doç. Dr Ümran Ertürk/umrane@uludag.edu.tr 
Uludağ üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü, Bursa
 
Yayın Türü: Yerel süreli
Hakemli Dergi Statüsündedir.